• Aiqin Tian, Jianping Liu, Masao Ikeda, Liqun Zhang, Shuming Zhang, Deyao Li and Hui Yang, Suppressing the Incorporation of Carbon Impurity in AlGaN:Mg for Green LDs with Low Operation Voltage, 第十四届全国MOCVD会议(吉林延吉)
  • [2016-11-14]
  • 上一个:
  • 上一个: